Informacje o przedszkolu Nasza Lokomotywa w Ząbkach

Przedszkole o profilu artystyczno-sportowym

W Naszej Lokomotywie dzieci są: szczęśliwe i radosne. Jesteśmy placówką o profilu artystyczno-sportowym. Kładziemy szczególny nacisk na zachowanie równowagi między zajęciami rozwijającymi motorykę dużą (profil sportowy) i motorykę małą (profil artystyczny). Chcemy, aby wszystkie dzieci miały możliwości rozwijania i kształtowania swoich predyspozycji oraz zainteresowań.

Nasza misja

dziewczynki leżą na żółtym styropianie W naszym przedszkolu i żłobku dzieci są:

 • szczęśliwe i radosne
 • zdrowe i bezpieczne
 • aktywne we własnej edukacji


Naszą misją w przedszkolu i żłobku jest rozwijanie u dzieci:

 • ciekawości, aktywności i motywacji do działania
 • umiejętności współdziałania z innymi i z otoczeniem poprzez umiejętności komunikacyjne, szacunek dla innych, a także rozumienie znaczenia umów i norm społecznych
 • samodzielności i wytrwałości w pokonywaniu trudności
 • umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • zrozumienia zjawisk z najbliższego otoczenia
 • wyobraźni i ekspresji twórczej
 • zainteresowania literaturą i sztuką
 • poczucia własnej wartości budowanego na świadomości uczuć


W tym celu:

 • zatrudniamy wykwalifikowaną i przyjazną dzieciom kadrę
 • rozpoznajemy potrzeby oraz możliwości psychofizyczne dzieci
 • stymulujemy rozwój dzieci poprzez stosowanie ciekawych i różnorodnych form i metod pracy
 • uczymy codziennie języka angielskiego

 

Organizacja i adaptacja

Przedszkole/żłobek „Nasza Lokomotywa ” jest czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 18:00, z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz :

 • 2 maja
 • piątek po Bożym Ciele.
 • Pierwsze 2 tygodnie sierpnia. (przerwa techniczna)
 • 24.12 – 31.12 (przerwa świąteczna)

W naszej placówce dzieci podzielone są na grupy wiekowe zgodne z rocznikiem urodzenia (2 - latki, 3- latki, 4- latki, 5-latki, 6-latki). Grupy mogą liczyć do 17 dzieci.

 

Organizacja przestrzeni

dziewczynka bawi się z psemBudynek przedszkola/żłobka wyposażony jest w:

 • sale edukacyjne
 • salę zabaw wypełnioną zabawkami i podzieloną na kąciki tematyczne
 • salę sportową
 • salę do zajęc multimedialnych
 • salę do zajęć plastycznych/jadalnię
 • czytelnię
 • szatnię dla dzieci
 • łazienki przy każdej sali

Podział tematyczny sal sprzyja lepszemu rozwojowi dziecka, orientacji w przestrzeni, uczy odpowiedzialności za wszystkie elementy znajdujące się w przedszkolu, a nie tylko w jednym pomieszczeniu.

Dzięki sali sportowej i plastycznej mamy możliwość prowadzenia większej liczby zajęć profilowanych.

Sala zabaw daje możliwość korzystania przez dzieci ze wszystkich zabawek dostępnych w
przedszkolu według ich upodobań i potrzeb rozwojowych, w czytelni dzieci mogą czytać książki, grać w gry, wyciszać się i odpoczywać na miękkich poduchach.

W sali edukacyjnej zgromadzone są wszystkie pomoce do zajęć dydaktycznych. Podczas całego dnia dzieci maja możliwość spędzenia czasu w każdej sali, adekwatnie do zaplanowanych zajęć, dzięki czemu nie nudzą się, lepiej poznają rozkład całej przestrzeni wokół siebie, czują się bardziej bezpieczne w przedszkolu, podobnie jak w domu gdzie dobrze znają każdy kącik.

Najmłodsze grupy i dzieci które potrzebują snu w ciągu dnia "leżakują". Starsze dzieci w tym czasie odpoczywają.

 

Program adaptacji dzieci w przedszkolu

Zapewniamy bezpłatną adaptację dziecka, która w naszej placówce trwa 5 dni roboczych.


Program polega na tym, że dziecko razem z rodzicem pierwszego dnia spędza 1h/2h z wychowawcą grupy tak by się poznać bliżej. Następnie w trakcie kolejnych dni uczestniczy wraz z opiekunem w naszym codziennym życiu przedszkolnym, poznaje zwyczaje panujące w grupie, a także ma okazję nawiązać kontakt z innymi dziećmi i nauczycielami. We wszystkich tych czynnościach może towarzyszyć mu mama lub tata co daje Rodzicom możliwość obserwowania swojej Pociechy w nowej sytuacji, a także poobserwować naszą pracę z bliska.

 

Projekty edukacyjne

dzieci i alpaki W roku szkolnym 2023/2024 nasza placówka bierze udział w:

 • Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa w spokojny umysł” - „Celem jest dostarczenie dzieciom w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, oraz ich wychowawcom wiedzy na temat prostych technik Mindfulness oraz narzędzi i inspiracji do rozwijania kompetencji emocjonalnych, a przede wszystkim obserwowania, rozpoznawania, rozumienia, a także akceptowania reakcji emocjonalnych u siebie i u innych”
 • Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Gramy zmysłami”. Główną ideą projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci, a także wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci oraz stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych.

Zajęcia cykliczne 

 •  „Warsztaty architektoniczne - Kreatki” - to najkreatywniejsza forma zabawy i edukacji. Budowanie bowiem uruchamia wiele pozytywnych elementów w naszym codziennym życiu.  Warsztaty Małego Architekta pomagają w rozwoju manualnym, uczą patrzenia przestrzennego, budują wyobraźnię, rozwijają umiejętności w pracy indywidualnej oraz grupowej. By dzieci wiedziały, co budować na początku rozwija się ich wyobraźnię, a następnie pracują kilkadziesiąt minut po to by powstało konkretne dzieło.
 • „Warsztaty bębniarskie” - Łubudubu - dzieci poznają instrumenty perkusyjne pochodzące z wielu miejsc kuli ziemskiej – Afryki, Brazyli, Kuby oraz nauczą się na nich grać. Biorą czynny i twórczy udział w zabawach rytmicznych oraz wspólnym tworzeniu utworu muzycznego.
 • „Ceramika Kaliente" - żłobek – dzieciństwo to czas, kiedy człowiek poznaje świat, chętnie nabywa nowe umiejętności i odkrywa swoje pasje. Zajęcia ceramiczne dla dzieci doskonale wpływają na ich rozwój: rozwijają wyobraźnię i wrażliwość artystyczną, a także poprawiają zdolności manualne. Takie zajęcia mogą też działać – nie tylko na dzieci – relaksująco i uspokajająco. A duma z własnoręcznie wykonanego naczynia jest nie do przecenienia.  
 • „Warsztaty – Mali ogrodnicy” – mają charakter terapeutyczny – hortiterapia. W swoich założeniach wpływają na zwiększenie koordynacji ruchowej, psychicznej – uwrażliwiają dziecko. Celem jest zainteresowanie dzieci ekologią poprzez florystykę ukierunkowaną na rozwój bodźców sensorycznych.
 • „Dogoterapia” – terapia z udziałem psa ma liczne walory edukacyjne. Ułatwia koncentrację uwagi, zwiększa zaangażowanie w naukę, kształtuje orientację przestrzenną, ułatwia rozpoznawanie i wyrażanie swoich emocji, poprawia sprawność ruchową, pamięć i umiejętności komunikacyjne, rozwija słownictwo. Podczas zajęć dogoterapeutycznych dzieci zyskują też wiedzę na temat psiaków i praw przyrody. Uczą się samodzielności, odpowiedzialności i empatii. Uczestnictwo w opiece nad czworonogami daje im poczucie bycia potrzebnymi i zmniejsza uczucie osamotnienia.
 • „Emocje małe i duże” - głównym celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci w zakresie inteligencji społecznej, moralnej i emocjonalnej. Dzięki zaplanowanym sytuacjom edukacyjnym dzieci nabywają ważne kompetencje i lepiej funkcjonują w świecie społecznym. Najważniejsze działania edukacyjne realizowane w cyklu Kraina Emocji to rozwijanie: empatii i uwrażliwianie na potrzeby innych, inteligencji moralnej i kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra od zła, inteligencji społecznej i związanych z tym kompetencji (np. współpraca w grupie, radzenie sobie w sytuacji konfliktowej, rozwijanie inteligencji emocjonalnej i związanych z tym kompetencji (np. rozpoznawanie i nazywanie emocji, poznawanie sposobów radzenia sobie z emocjami), pełnienie ról i odpowiedzialność za powierzone zadanie), pomaganie dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości, wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości.
 • „Sensoplastyka” - to zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Mnogość faktur, kolorów, materiałów, to domena tych zajęć. Specjalnie przygotowana i zabezpieczona sala pozwala na wybuch kreatywności Waszych dzieci. Mogą swobodnie się wybrudzić, poznać kształty i konsystencję używanych produktów. Podczas zajęć używane są tylko bezpieczne produkty, więc nie musicie się obawiać o zdrowie Waszych pociech. Naszym celem jest pobudzenie wszystkich zmysłów tak, aby dziecko mogło samo na własnej skórze poczuć ich oddziaływanie. Robimy wszystko tak, aby dać dziecku możliwość spontanicznej samodzielnej zabawy, pozwalając tym samym na rozwój wyobraźni i kreatywności dziecka. Zapewniamy swobodę ruchu, pracujemy na podłodze, nie przy stołach. Odzież ochronna i fartuchy nie będą nam potrzebne, bawimy się w odzieży przeznaczonej do ubrudzenia się.


Zerówka i grupa przedszkolna


Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Realizujemy roczne przygotowanie przedszkolne. Kameralne grupy dają możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka, jak również wspierają łatwą adaptację. Nauczyciele, w codziennej pracy stawiają na indywidualne potrzeby rozwojowe swoich podopiecznych.