Informacje o przedszkolu Nasza Lokomotywa w Ząbkach

Przedszkole o profilu artystyczno-sportowym

W Naszej Lokomotywie dzieci są: szczęśliwe i radosne. Jesteśmy placówką o profilu artystyczno-sportowym. Kładziemy szczególny nacisk na zachowanie równowagi między zajęciami rozwijającymi motorykę dużą (profil sportowy) i motorykę małą (profil artystyczny). Chcemy, aby wszystkie dzieci miały możliwości rozwijania i kształtowania swoich predyspozycji oraz zainteresowań.

Nasza misja

dziewczynki leżą na żółtym styropianie W naszym przedszkolu i żłobku dzieci są:

 • szczęśliwe i radosne
 • zdrowe i bezpieczne
 • aktywne we własnej edukacji


Naszą misją w przedszkolu i żłobku jest rozwijanie u dzieci:

 • ciekawości aktywności i motywacji do działania
 • umiejętności współdziałania z innymi i z otoczeniem poprzez umiejętności komunikacyjne, szacunek dla innych, a także rozumienie znaczenia umów i norm społecznych
 • samodzielności i wytrwałości w pokonywaniu trudności
 • umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • zrozumienia zjawisk z najbliższego otoczenia
 • wyobraźni i ekspresji twórczej
 • zainteresowania literaturą i sztuką
 • poczucia własnej wartości budowanego na świadomości uczuć


W tym celu:

 • zatrudniamy wykwalifikowaną i przyjazną dzieciom kadrę
 • rozpoznajemy potrzeby oraz możliwości psychofizyczne dzieci
 • stymulujemy rozwój dzieci poprzez stosowanie ciekawych i różnorodnych form i metod pracy
 • uczymy codziennie języka angielskiego

 

Organizacja i adaptacja

Przedszkole/żłobek „Nasza Lokomotywa ” jest czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 18:00, z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz :

 • 2 maja
 • piątek po Bożym Ciele.
 • Pierwsze 2 tygodnie sierpnia. (przerwa techniczna)
 • 24.12 – 31.12 (przerwa świąteczna)

W naszej placówce dzieci podzielone są na grupy wiekowe zgodne z rocznikiem urodzenia (2 - latki, 3- latki, 4- latki, 5-latki, 6-latki). Grupy mogą liczyć do 17 dzieci.

 

Organizacja przestrzeni

dziewczynka bawi się z psemBudynek przedszkola/żłobka wyposażony jest w:

 • sale edukacyjne
 • salę zabaw wypełnioną zabawkami i podzieloną na kąciki tematyczne
 • salę sportową
 • salę do zajęc multimedialnych
 • salę do zajęć plastycznych/jadalnię
 • czytelnię
 • szatnię dla dzieci
 • łazienki przy każdej sali

Podział tematyczny sal sprzyja lepszemu rozwojowi dziecka, orientacji w przestrzeni, uczy odpowiedzialności za wszystkie elementy znajdujące się w przedszkolu, a nie tylko w jednym pomieszczeniu.

Dzięki sali sportowej i plastycznej mamy możliwość prowadzenia większej liczby zajęć profilowanych.

Sala zabaw daje możliwość korzystania przez dzieci ze wszystkich zabawek dostępnych w
przedszkolu według ich upodobań i potrzeb rozwojowych, w czytelni dzieci mogą czytać książki, grać w gry, wyciszać się i odpoczywać na miękkich poduchach.

W sali edukacyjnej zgromadzone są wszystkie pomoce do zajęć dydaktycznych. Podczas całego dnia dzieci maja możliwość spędzenia czasu w każdej sali, adekwatnie do zaplanowanych zajęć, dzięki czemu nie nudzą się, lepiej poznają rozkład całej przestrzeni wokół siebie, czują się bardziej bezpieczne w przedszkolu, podobnie jak w domu gdzie dobrze znają każdy kącik.

Najmłodsze grupy i dzieci które potrzebują snu w ciągu dnia "leżakują". Starsze dzieci w tym czasie odpoczywają.

 

Program adaptacji dzieci w przedszkolu

Zapewniamy bezpłatną adaptację dziecka, która w naszej placówce trwa 5 dni roboczych.


Program polega na tym, że dziecko razem z rodzicem pierwszego dnia spędza 1h/2h z wychowawcą grupy tak by się poznać bliżej. Następnie w trakcie kolejnych dni uczestniczy wraz z opiekunem w naszym codziennym życiu przedszkolnym, poznaje zwyczaje panujące w grupie, a także ma okazję nawiązać kontakt z innymi dziećmi i nauczycielami. We wszystkich tych czynnościach może towarzyszyć mu mama lub tata co daje Rodzicom możliwość obserwowania swojej Pociechy w nowej sytuacji, a także poobserwować naszą pracę z bliska.

 

Projekty edukacyjne

dzieci i alpaki W roku szkolnym 2022/2023 nasza placówka bierze udział w:

 • Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z darami natury świat nie jest ponury”. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci oraz rozbudzanie Promujemy pozytywne wartości i zdrowy styl życia orz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.
 • Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Gramy zmysłami”. Głównym celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci, a także wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci oraz stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych.

 

Zerówka i grupa przedszkolna

Zerówka i grupa przedszkolna


Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Realizujemy roczne przygotowanie przedszkolne. Kameralne grupy dają możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka, jak również wspierają łatwą adaptację. Nauczyciele w codziennej pracy stawiają na indywidualne potrzeby rozwojowe swoich podopiecznych.