Podaruj swojemu dziecku

profesjonalną edukację

dołącz do nas

Nasza edukacja

jest doskonałą okazją dla Twojego dziecka

Dołącz do nas

Nasz program

może ukształtować geniusza

Dołącz do nas

Najlepsi nauczyciele

dla Twojego dziecka

Dołącz do nas

Pracujemy

codziennie dla Ciebie

Dołącz do nas

Program

W roku szkolnym 2017/2018 Nasze Przedszkole pracuje w oparciu o następujące programy edukacji przedszkolnej:

Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego.

Program autorstwa Iwony Brody otrzymał wyróżnienie w 2009 roku w konkursie organizowanym przez CODN i MEN w związku z uwzględnieniem przez autorki – w rozwiązaniach programowo – metodycznych – dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na podstawie programu zostały opracowane karty pracy dla dzieci z serii Tropiciele, dla dzieci  4  letnich.

Trampolina. Program wychowania przedszkolnego – jako uzupełnienie.

Program wychowania przedszkolnego Trampolina jest zgodny z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego. Opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając różnicować go w zależności od potrzeb i możliwości przedszkolaków.
Autorki programu określiły, jakie metody, formy pracy, sytuacje dydaktyczne, ćwiczenia są najbardziej adekwatne do potrzeb dziecka na etapie wychowania przedszkolnego.

Tropiciele –  czterolatek, autorki cyklu Beata Gawrońska i Emilia Raczek

Tropiciele to cykl WSiP do pracy z czterolatkami, zapewniający świetne przygotowanie do nauki czytania i pisania. To także nowa jakość w wychowaniu przedszkolnym: metody pracy są tu idealnie dopasowane do rozwoju intelektualnego małego dziecka. Za pomocą fascynujących zabaw, które angażują ciało i zmysły, ćwiczymy spostrzegawczość, skupienie, słuch i mowę. Przedszkolaki już od najmłodszego przygotowują się do pisania i czytania, a wyjątkowy program wychowawczy wzmacnia ich odporność psychiczną i pomaga w integracji z grupą.

Trampolina – dla 3, 5-6 latków jako roczne przygotowanie przedszkolne, autorstwa Małgorzaty Janiak i Kamili Witerskiej