Podaruj swojemu dziecku

profesjonalną edukację

dołącz do nas

Nasza edukacja

jest doskonałą okazją dla Twojego dziecka

Dołącz do nas

Nasz program

może ukształtować geniusza

Dołącz do nas

Najlepsi nauczyciele

dla Twojego dziecka

Dołącz do nas

Pracujemy

codziennie dla Ciebie

Dołącz do nas

Profil przedszkola

Przedszkole Nasza Lokomotywa to placówka  o profilu artystyczno-sportowym.

profil-IIINaszym założeniem jest zaplanowanie codziennych zajęć w taki sposób, aby umożliwić wszystkim dzieciom rozwijanie  i usprawnianie zdolności motoryki dużej ( profil sportowy ) i motoryki małej ( profil artystyczny), zgodnie z możliwościami psychoruchowymi.
Równomierny nacisk na rozwój fizyczny i manualny u dzieci w wieku przedszkolnym, sprzyja w późniejszym okresie,  między innymi, przyswajaniu umiejętności potrzebnych do osiągnięcia gotowości szkolnej.

PROFIL SPORTOWY

Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dziecko nabywa wówczas pewnych umiejętności, które w dalszych etapach życia jedynie doskonali. W okresie tym aktywność ruchowa przyczynia się w znaczącym stopniu do wzmocnienia odporności organizmu, a umiejętności motoryczne często wyznaczają pozycję dziecka w grupie rówieśniczej.
Występujący u dzieci „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci zaspokajania tej bardzo ważnej potrzeby, zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój: fizyczny, duchowy, emocjonalny i społeczny.
Tak więc w przedszkolu nie sposób zrezygnować z wszechstronnych zajęć sportowych. Każdego dnia dzieci muszą mieć dużo okazji do fizycznej aktywności.  W tym celu trzeba zapewnić dzieciom przede wszystkim wystarczająco dużo przestrzeni (łąka, plac zabaw, sala gimnastyczna) oraz odpowiednie przyrządy gimnastyczne, które zachęcają je do motorycznych zabaw.

profil-IIW naszym przedszkolu wszystkie dzieci objęte są obowiązkowymi zajęciami sportowymi i ruchowymi, które dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych.
Codziennie wszystkie przedszkolaki mają gimnastykę poranną prowadzoną pod fachowym okiem naszych nauczycieli , według programów R. Labena, K. Wlaźnik, C.Orffe, W.Sherborne.
Wszystkie przedszkolaki 3 razy w tygodniu uczestniczą w zajeciach sportowych organizowanych przez Kids &Sport . Raz w miesiącu wszystkie przedszkolaki biorą udział w cyklicznych zajęciach „Czwartek na sportowo”, podczas których poznajemy gry i zabawy zespołowe , uczymy się sportowej rywalizacji i zasad „fair play”.  Wszystkie zajęcia ruchowe w naszym przedszkolu  odbywają się w bezpiecznej i przestronnej sali sportowej.  Również nasz duży ogród przedszkolny umożliwia nam  organizowanie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu o każdej porze roku . Oprócz standardowego wyposażenia jakimi są huśtawki, równoważnie, dzieci mogą codziennie skakać na trampolinie, jeździć na rowerkach biegowych, grać w piłkę, artengo, albo po prostu swobodnie biegać.

AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA

profil-IPotrzeba ekspresji twórczej jest dla dzieci w wieku przedszkolnym zupełnie naturalna. Bardzo ważne jest stworzenie dzieciom w tym okresie  warunków do swobodnej twórczości artystycznej. Dlatego przedszkole Nasza Lokomotywa jest przedszkolem sprofilowane pod tym kątem. Dzięki naszym programom mali artyści mogą przeżywać niczym nie zmąconą radość kreacji. Nawet jeśli rodzice nie zauważają u dziecka szczególnych uzdolnień artystycznych, warto pamiętać, że twórczość jest u dzieci naturalnym procesem. Maluchy nie traktują tworzenia jako specjalnej czynności, do której trzeba mieć talent. Tworzą tak, jak umieją i czerpią z tego ogromną radość. Warto wykorzystać ten etap rozwoju , który w sposób bezpośredni wpływa na kształtowanie wyobraźni , własnej inwencji , a przede wszystkim rozwija motorykę małą u dzieci , co przygotowuje je do podjęcia nauki pisania i dalszych obowiązków szkolnych.
W naszej Lokomotywie nauczyciele codziennie dbają aby w przedszkolu nie zabrakło  zajęć plastycznych i manualnych. Dzieci codziennie mogą tworzyć swoje prace, zarówno zaplanowane przez nauczyciela, jaki wyrażać siebie poprzez swobodne działania , mając do swojej dyspozycji wiele materiałów i pomocy.
Dodatkowo uzupełniamy codzienne zajęcia o cykliczne warsztaty ceramiczne, malarstwo sztalugowe, kreatywne zajęcia  „Drugie życie rzeczy ” i zajęcia Arteterapii. W tradycję przedszkola wpisał się comiesięczny konkurs plastyczny, cieszący się dużą popularnością wśród dzieci oraz rodziców.
Edukacja artystyczna to także muzyka, taniec i śpiew.  W naszym przedszkolu w tygodniowym planie nie brakuje czasu na  zabawy darmowe, melorymowanki, rytmikę, muzykoterapię wg metody Gordona i zabawy muzyczno-ruchowe.