Podaruj swojemu dziecku

profesjonalną edukację

dołącz do nas

Nasza edukacja

jest doskonałą okazją dla Twojego dziecka

Dołącz do nas

Nasz program

może ukształtować geniusza

Dołącz do nas

Najlepsi nauczyciele

dla Twojego dziecka

Dołącz do nas

Pracujemy

codziennie dla Ciebie

Dołącz do nas

Kadra

kadraNasze przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb, kwalifikacje specjalistyczne: specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, pedagog specjalny, psycholog.

Nasi nauczyciele w swojej codziennej pracy stwarzają interesujące sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, chętnie korzystają z nowatorskich programów, na bieżąco monitorują, analizują i opisują postępy swoich wychowanków.
Chętnie korzystają z warsztatów i szkoleń, które dają im możliwość pogłębiania swoich umiejętności.
Jest to zgrany zespół  nauczycieli , dla których praca z dziećmi jest pasją i zawodem z powołania.
Okazują dzieciom dużo ciepła, cierpliwości i zrozumienia. Pokazują maluchom jak radzić sobie z emocjami, organizować zabawy oraz rozwijać zdolności i pasje. Dużą wagę przywiązują do uczenia dzieci samodzielności , respektowania zasad panujących w grupie . Dbają o to by dzieci odnosiły się do siebie
z szacunkiem i zrozumieniem wzajemnych różnic . Uczymy dzieci, aby wiedziały ,że słowo „przepraszam”, „dziękuję” i „poproszę” to klucz do budowania wzajemnych relacji , zarówno pomiędzy dziećmi jak i nami dorosłymi.

W grupach najmłodszych pracuje po 2 nauczycieli , a w grupach starszych jest jeden nauczyciel wychowawca.
Dodatkowo wszystkie grupy wspierają nasi nauczyciele wspomagający.